Strategie Ontwikkeling

Mopro Marketing biedt u een helder inzicht in de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor uw onderneming. Het resultaat is een solide marketing strategie die de basis vormt voor succesvol ondernemen.

Het is uw doelstelling om te groeien. Een marketing strategie stelt u in staat om richting te geven aan uw inspanningen om die doelstelling te bereiken. Bij het ontwikkelen van de strategie wordt duidelijk of uw product- of dienstaanbod voldoende aansluit op de wensen en verwachtingen van uw bestaande klanten. Vervolgens kan worden bepaald welke doelgroepen voor uw onderneming interessant zijn om uw marketing inspanningen op te focussen.

Bij het uitwerken en uitvoeren van de marketing strategie staat de klant permanent centraal. Het streven is om uw klant altijd een positieve ervaring te bieden, zodra deze in aanraking komt met uw product en uw dienstverlening. Deze ervaring bepaalt in belangrijke mate of een klant ook bereid is om een vervolgaankoop te doen, waardoor u uw klant behoudt en uw groeidoelstelling kunt blijven nastreven.

Mopro Marketing staat voor u klaar om voor uw onderneming een effectieve marketing strategie uit te werken. En als u dat wenst kan deze strategie ook voor u worden uitgevoerd. Want ook bij Mopro Marketing staat u als klant centraal.

Interne analyse

Aan de hand van een situatie analyse wordt de huidige invulling van uw marketingmix, doelgroepbenadering, segmentatie en positionering tegen het licht gehouden.

Externe analyse

De ABCD-analyse geeft een goed beeld van wie uw klanten zijn, in welke markt u opereert, hoe groot de concurrentie is en indien relevant wat uw distributiemogelijkheden zijn.

SWOT

Een SWOT-matrix biedt inzicht in de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor uw onderneming en vormt de verbinding tussen de analysefase en de uiteindelijke strategiekeuze.

Strategische opties

Als resultaat van de SWOT wordt van alle mogelijke strategieën er een select aantal geselecteerd. Dit zijn de strategische opties die samen met u uitvoerig afgewogen worden.

Marketingplan

De marketingstrategie - doelstellingen, segmentatie- en doelgroepkeuze en de positionering - is bepaald en wordt uitgewerkt in een actieplan voor concrete acties.

Implementatie

Indien u dat wenst kan Mopro Marketing het marketing actieplan ook (gedeeltelijk) voor u uitvoeren. Dit kan op opdracht-, project- of interimbasis.

Samenwerken, duidelijke afspraken en overleg zijn essentieel. De gekozen strategie moet een oplossing bieden voor uw kernprobleem en ambitie. Daarnaast moet de strategie haalbaar zijn voor uw onderneming en aanvaardbaar voor u en uw klanten.

Het ontwikkelen van een succesvolle strategie is afhankelijk van vele factoren. Daarom werkt Mopro Marketing altijd vanuit een gestructureerd strategisch raamwerk, zodat er altijd draagvlak is voor het uiteindelijke resultaat.

Gewerkt voor o.a.

Bekijk overzicht

Kan ik u ergens mee helpen?

Vertel vrijblijvend over uw opdracht of project

Om uw onderneming de best mogelijke oplossingen aan te reiken, wordt er eerst altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek gemaakt, bij voorkeur bij u op kantoor.