Content Marketing

Relevante en interessante content in de vorm van bijvoorbeeld tekst, een foto of een video helpt uw onderneming bij het succesvol werven en behouden van klanten. Content marketing is de rode draad voor alle marketing inspanningen.

De essentie van content marketing is dat u, door het consistent en consequent publiceren van waardevolle informatie voor uw doelgroep, wordt gezien als een autoriteit binnen het vakgebied waarin uw onderneming actief is.


Bij het ontwikkelen van een succesvolle content marketing strategie voor uw onderneming is het van belang te weten naar welke informatie uw doelgroep op zoek is. Door in te spelen op deze behoefte kan uw onderneming assertief een helpende hand bieden met content die verband houdt met de aanschaf of het gebruik van uw product of dienst.

Door uw onderneming met relevante content te profileren als autoriteit kunt u uw klanten een unieke meerwaarde bieden en zich beter onderscheiden van uw concurrentie. Klanten die uw content interessant vinden zijn vaak bereid dit te delen via social media als Twitter, Facebook en LinkedIn waardoor uw reputatie als autoriteit toeneemt en uw merkbekendheid wordt versterkt.

Mopro Marketing ondersteunt uw onderneming bij de ontwikkeling van een consistente content marketing aanpak. Naast adviseren over de juiste methodiek kan Mopro Marketing ook met regelmaat content voor u creëren, redigeren en plaatsen.

Weblog / blog

Met regelmaat geplaatst relevant product of dienst gerelateerd nieuws met een persoonlijk en gespecialiseerd karakter in de vorm van tekst, foto's, audio of video.

Klant cases

Een samenvatting van wat een door uw onderneming geleverd product of dienst heeft opgeleverd voor een bepaalde klant, kan nieuwe klanten overtuigen van uw vakkundigheid.

E-book / whitepaper

Door middel van een e-book of whitepaper kan uw onderneming specifieke kennis ter beschikking stellen aan uw doelgroep. Dit is pertinent geen verkoopbrochure.

Thought leaders

Maak gebruik van thought leaders in uw branche, die met hun expertise uw gepercipieerde autoriteit richting uw doelgroep kunnen bevestigen en versterken.

Persberichten

Door het verspreiden van nieuwswaardige persberichten onder branche gerelateerde nieuwssites kan uw onderneming onder de aandacht worden gebracht van uw doelgroep.

User-generated content

Uw klanten kunnen ook een bijdrage leveren aan het versterken van uw status als autoriteit binnen uw vakgebied door onder andere het plaatsen van reviews en referenties.

86%

B2C content marketing

91%

B2B content marketing

97%

meer leads door actief bloggen

70%

prefereert content boven adverteren

Zodra er een klant in de winkel staat en deze vraagt om advies, dan bent u natuurlijk van harte bereid dit te geven. Dit is feitelijk dezelfde strekking als van content marketing, waarmee u uw doelgroep kunt voorzien van relevante, menselijke content in een digitaal tijdperk.

Content kan onder andere bestaan uit tekst, audio en beeld. Toch hebben veel ondernemingen in de praktijk veel moeite met het produceren van content: geen tijd, geen kennis, geen expertise, niets te vertellen, past niet bij de onderneming... Mopro Marketing kan uw helpen.

Gewerkt voor o.a.

Bekijk overzicht

Kan ik u ergens mee helpen?

Vertel ons vrijblijvend over uw opdracht of project

Om uw onderneming de best mogelijke oplossingen aan te reiken, wordt er eerst altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek gemaakt, bij voorkeur bij u op kantoor.