Product Management

Innoveren en doorontwikkelen van uw producten en diensten waarborgen groeimogelijkheden voor de toekomst. Uw klanten kunnen u vertellen wat ze van u verwachten.

Voor welke doelgroep is uw product op de markt.

Welke doelstellingen realiseert uw product.

Kan uw product de behoefte blijven vervullen.

Product versus markt

Goed en effectief product management leidt tot het ontwikkelen en uitdagen van een visie hoe de producten en diensten van uw onderneming de problemen van uw klanten nu en in de toekomst gaan oplossen. Dit vereist niet alleen product expertise maar ook markt expertise.

Waar voorheen de ontwikkeling van een product of dienst een aangelegenheid was van alleen de interne organisatie, staat de moderne vorm van product- en dienstontwikkeling in het teken van markt- en klantbehoeften. Een goed product verkoopt alleen nog wanneer het volledig aansluit op de wensen en verwachtingen van uw doelgroep. Regelmatig contact met klanten en met name ook niet-klanten is daarom van essentieel belang. Uw doelgroep wordt in feite uw opdrachtgever bij het ontwikkelen van uw nieuwe producten en diensten.

Bij het innoveren en het ontwikkelen van uw nieuwe producten en diensten is een klantgeoriënteerde benadering van essentieel belang. De focus ligt op het vinden van nieuwe oplossingen voor klantproblemen die leiden tot meer klanttevredenheid. Direct contact met uw doelgroep kan uw onderneming het beste helpen bij het vinden van onderscheidende, probleemoplossende en waarde verhogende inzichten.

Mopro Marketing adviseert uw onderneming graag over de te nemen stappen als het gaat om het creëren van winstgevendheid van uw product of dienstverlening. Mopro Marketing kan u tevens begeleiden bij het verankeren van regelmatig klantcontact binnen uw organisatie voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in de behoeften van uw doelgroep.

De productlevenscyclus geeft een beeld van de fase waarin uw product zich bevindt. De snelheid waarmee uw product zich door de cyclus begeeft is afhankelijk van onder meer de marktvraag en de door uw onderneming gebruikte marketingmix instrumenten. In de introductiefase zijn marketing campagnes een effectief middel. Zit uw product in een groeifase dan kunt u zich focussen op uw marktpotentieel en terugverdienen van uw introductiekosten. Doorloopt uw product de volwassenheidsfase dan kunt u denken aan prijsverlagingen en sales promotions. Bevindt uw product zich in de verzadigingsfase dan gaat het erom dat u zoveel mogelijk afzet ziet te verkrijgen ten koste van uw concurrenten. Met het bereiken van de teruggangfase zal de vraag naar uw product sterk afnemen en zal uw onderneming zich moeten focussen op een ander product.

Gewerkt voor o.a.

Bekijk overzicht

Kan ik u ergens mee helpen?

Vertel ons vrijblijvend over uw opdracht of project

Om uw onderneming de best mogelijke oplossingen aan te reiken, wordt er eerst altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek gemaakt, bij voorkeur bij u op kantoor.