Campagne Management

Effectief campagne management waarborgt dat uw onderneming de juiste mix aan communicatie kanalen efficiënt inzet om uw boodschap bij de juiste doelgroep terecht te laten komen, zodat het rendement van uw inspanningen kan worden verhoogd.

Bij het voeren van een marketing campagne staat de klant altijd centraal. Voordat u van start gaat met een campagne is het essentieel dat u eerst bepaalt wie uw doelgroep is, waar die doelgroep behoefte aan heeft en via welke kanalen u uw doelgroep kunt bereiken.

U wilt de omzet van uw onderneming vergroten, een nieuw product promoten of abonnees voor uw nieuwsbrief werven. Deze doelstellingen vormen het draagvlak van uw campagne waarvoor u uw tijd en geld gaat investeren. Om de kans op succes van uw campagne te verhogen is het vooraf uitvoeren van onderzoek en analyseren van de markt- en klantontwikkelingen van groot belang. Bepaal wat u wilt investeren en koppel dit aan het resultaat.

Om de doelstelling van uw campagne te behalen verleidt u uw doelgroep met een relevant aanbod waaruit onomstotelijk toegevoegde waarde blijkt voor uw potentiële klanten. Meestal vormt dit aanbod ook de kernboodschap van uw campagne die in al uw uitingen zal terugkomen. Om de boodschap van uw campagne bij uw doelgroep te krijgen zijn er veel communicatie middelen beschikbaar die dat kunnen bereiken.

Voorbeelden van in te zetten middelen zijn advertenties in de krant of in een magazine, radio reclame, adverteren op een website of uw boodschap delen op social media kanalen. U hoeft zich niet te beperken tot één middel, maar u kunt ook gebruik maken van een mix van verschillende middelen die elkaar kunnen versterken. De keuze van de meest effectieve mix wordt bepaald door het potentiële bereik van uw doelgroep.

Mopro Marketing ondersteunt uw onderneming bij de ontwikkeling van uw marketing campagne met de markt- en klantbenadering, het vaststellen van doelen en de keuze van de in te zetten crossmediale middelen, zodat u klantgericht resultaat kunt boeken.

CRM en database marketing zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van uw campagne. Als uw onderneming beschikt over een database met klantdata dan kunt u hier belangrijke informatie uit afleiden zoals het aankoopgedrag van uw bestaande klanten. Uw data moet natuurlijk wel schoon, uniform en up to date zijn.

De kans op succes wordt geoptimaliseerd als de campagne resultaten kunnen worden gemeten en geanalyseerd. Voor een succesvol campagne management is het essentieel om inzicht te hebben in de cijfers en resultaten van eerdere marketingcampagnes. Denk hierbij aan de best scorende doelgroep, boodschap of kanaal.

Gewerkt voor o.a.

Bekijk overzicht

Kan ik u ergens mee helpen?

Vertel ons vrijblijvend over uw opdracht of project

Om uw onderneming de best mogelijke oplossingen aan te reiken, wordt er eerst altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek gemaakt, bij voorkeur bij u op kantoor.